Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu domków Ośrodka Wypoczynkowego Arenda. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie Umowy Najmu Domku pomiędzy Ośrodkiem Wypoczynkowym Arenda, a Gościem, na warunkach określonych w regulaminie oraz korespondencji mailowej z Gościem.
 2. Rezerwacja i płatność
  1. Rezerwacja możliwa jest wyłącznie w systemie „OD SOBOTY DO SOBOTY” (zakwaterowanie w sobotę i wykwaterowanie w kolejne soboty)
  2. Nasi goście mogą dokonać rezerwacji:
   1. mailowo na adres: arenda@sierakow.pl
   2. telefonicznie pod numerem +48 61 29 52 553 lub +48 609 505906Po dokonaniu rezerwacji, gość otrzymuje maila potwierdzającego wstępną rezerwację oraz zawierającego szczegóły dotyczące przyjazdu i kosztu pobytu.
  3. Potwierdzenie rezerwacji następuje po wpłacie zadatku w wysokości 30% wartości pobytu, w terminie uzgodnionym z recepcją.
   Wpłatę zadatku dokonuje się przelewem na rachunek
   BS Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie
   67 9082 0005 0001 5929 2000 0010
  4. Rezerwację uznaje się za zaakceptowaną przez klienta w momencie zakończenia procesu rezerwacji i dokonania przelewu.
  5. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza anulowanie rezerwacji.
  6. Gość zobowiązany jest zapłacić pozostałą kwotę za pobyt w momencie zakwaterowania, gotówką, wraz z opłatą miejscową ustaloną przez Urząd Gminy w Sierakowie.
  7. W przypadku rezygnacji z rezerwacji nie przysługuje zwrot zadatku.
   Zadatek pozostaje do dyspozycji ośrodka, w przypadku rezygnacji z przyczyn losowych istnieje możliwość zwrotu zadatku jeśli ośrodek wynajmie zarezerwowany termin innemu klientowi.
  8. W przypadku skrócenia pobytu, ustalona kwota rezerwacji nie podlega zmniejszeniu lub zwrotom.
  9. Wszelkie zmiany w rezerwacji powinny być dokonywane mailowo i powinny zostać zatwierdzone przez Ośrodek Wypoczynkowy Arenda. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów. Ośrodek Wypoczynkowy Arenda zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach rezerwacji Gościowi nie przysługuje zwrot zadatku.
 3. Zakwaterowanie
  1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 a kończy o godzinie 11.00.
  2. Naszych gości prosimy o powiadomienie mailowo lub telefonicznie o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed przyjazdem.
  3. Bez zgody Ośrodka Wypoczynkowego Arenda, w trakcie pobytu liczba osób nocujących w obiekcie, nie może przekraczać liczby osób zadeklarowanej w momencie dokonywania rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu Ośrodek Wypoczynkowy Arenda ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.
  4. W cenie wynajmu:
   1. Zapewniamy pościel.
   2. Nie zapewniamy ręczników kuchennych i łazienkowych.